Vad ett fackförbund gör för dig

Det är ditt fackförbund som ser till att Sveriges arbetande befolkning får den respekt och de villkor de faktiskt förtjänar. De strävar alltid efter att upprätta nya lagar och regler som gör arbetslivet lättare för anställda. Att vara medlem i ett fackförbund är att värna om sitt eget välmående och erkänna dess värde.

Att vår hälsa och säkerhet prioriteras är något många av oss idag tar för givet. Trots att vi har det otroligt mycket bättre än förr och att det ständigt blir förbättringar, skadas och omkommer det fortfarande många på grund av vad som senare visar sig vara bristande säkerhet. Vi har Sveriges fackförbund att tacka för de goda förhållanden vi upplever och de kämpar ständigt för att förbättra arbetarnas vardag.

Det är också fackförbunden som har utvecklat och förverkligat det exceptionellt goda kollektivavtal vi ser idag. Detta är ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund där bestämmelser angående arbetarnas vardagliga situationer, löner och arbetsförhållanden skrivs ned. I denna diskussion tas även upp ämnen som semester, sjuklön och allmän ledighet. Utan facket hade det varit väldigt tveksamt om ord som dessa vågat yttras inom arbetsplatsens område.